Velkommen til Danske Feltartilleriforeninger

Denne side er for alle artillerister og personel, der har gjort tjeneste ved Artilleriet gennem tiderne. Siden henvender sig til såvel hjemsendte som tjenestegørende og vi briger gerne dine indlæg på siden, og helst illustreret med billeder fra din tjenestetid.

Vi forsøger at holde jer alle opdateret på udviklingen i Artilleriet og i øjeblikket samler den største interesse sig om hvilken type pjece (kanon) man vil anskaffe og ikke mindst hvornår.

Vi håber du får glæde af siden.

NYT ARTILLERI OG TUNGE MORTERER

K9 Thunder der ikke mere er med i udbuddet.

Artilleriprojektet er nu inde i en afgørende fase, hvor de tre tilbudsgivere er i dialog med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) om det endelige indhold af de enkelte tilbud.

Af MJ Michael Johnsson, Chef for Skytssektonen i Ildstøtteafdelingen.

De tre kandidater er: Nexter, der byder ind med Caesar, som denne gang tilbydes på en 8x8 Tatra lastvogn. Hanwha Techwin byder ind med deres K9 – Thunder. Denne gang med renoverede systemer  modsat det forrige udbud, hvor der blev budt ind med helt nye systemer. Som den sidste byder Elbit ind med ATMOS på en 8x8 MAN lastvogn med enkelte småjusteringer i forhold til forrige udbud.

Primo 2017 verifikationstester FMI de tre kandidater – støttet af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC). I marts måned forventer FMI at have en anbefaling klar til Forsvarsministeriet, hvorefter det er op til politikerne at træffe den endelige afgørelse.

Samtidig med anskaffelsen af artillerisystemer er Hæren også langt fremme i processen med at anskaffe nye aytonome 120 mm mortersystemer, der skal indbygges i Piranha 5. Der forventes anskaffet 15 mortersystemer.

I dette projekt er der kun to udbudsgivere tilbage: RUAG byder ind med Cobra, der også er solgt til den svejsiske hær. Det andet system er Cardom 10 fra Elbit, der er en videreudvikling af den Cardom, der kendes fra den israelske hær og fra US Stryker Brigaden. Begge systemer er fuldt autonome og er dermed ikke afhængige af indmåling ved stillingsindtagelse, men kan ”shoot and scoot” i samme høje tempo som artilleripjecerne – måske endda hurtigere.

Der gennemføres verifikationstest og evaluering ultimo, ligesom anbefalingen fra FMI forventes at ligge klar til politisk afgørelse inden årsskiftet. Dette er med håbet om, at der kan indgås kontrakt i marts 2017.

Om alt går vel, modtager vi nye artillerisystemer i 2019 og 120 mm mortersystemer  i 2020.

SIDSTE!

Mandag den 21. november kl 12:00 var der deadline for at aflevere best and final offer (BAFO) i artilleriudbuddet. Altså det sidste og gældende tilbud fra de virksomheder som har kandidater med i konkurrencen om at levere artillerisystemer til Danmark.

I alt var tre kandidater med i opløbet, men FMI har i dag kun modtaget BAFO fra to kandidater. Det drejer sig om Elbit Systems (Israel) og Nexter Systems (Frankrig), hvorimod Hanwha Techwin (Sydkorea) har valgt ikke at afgive tilbud.

Hanwha Techwin der tilbød deres K9 Thunder, var det eneste artillerisystem på bælter. Så det betyder med andre ord, at danmarks nye artillerisystemer bliver på en hjul baseret platform.

Elbit Systems byder fortsat ind med ATMOS MAN HX81 8×8 og Nexter systems byder fortsat ind med CAESAR 8×8 Tatra T815.

FMI fortsætter således med de to kandidater i henhold til den oprindelige tidsplan.

155 mm HB M/50 under direkte skydning i Oksbøl.

Artilleristen og Danske Feltartilleriforeninger fremtidssikret

Mindestenen for de faldne i Irak og Afghanistan med DF buket.

På årets repræsentantskabsmøde var der lagt op til en indgående drøftelse af såvel DF som bladets fremtid. Mødet forløb i en særdeles positiv og fremadskuende ånd og vi nåede et kompromis, der sikrer, at vi kan udgive 4 blade årligt fra 2017. Dette betyder, at vi kan se fremtiden i møde med sindsro og begynde at se frem til foreningens 100 års jubilæum i 2022.

Der skal her rettes en tak til alle delegerede for en god tone og nogle givtige drøftelser, der endte i at bestyrelsens forslag om 2 numre der udsendes med posten og 4 numre der fordeles elektronisk, blev forkastet.

Der var derimod stort flertal for, at fra 1. januar 2017 udgives 4 numre samt evt. nogle nyhedsbreve, hvis der sker nogle særlige ting, der skal orienteres om hurtigt. Det giver både bestyrelse og lokalforeningerne ro til at få stof med i bladet og redaktøren kan koncentrere sig om de 4 numre.

Der skal også rettes en stor tak til fru Krista og Walter Jacobsen for en meget flot donation til DF, det var en kæmpe overraskelse. Tusind tak skal i have.

Bestyrelsen blev genvalgt og se mere under Bestyrelsen orienterer senere.