Velkommen til Danske Feltartilleriforeninger

Denne side er for alle artillerister og personel, der har gjort tjeneste ved Artilleriet gennem tiderne. Siden henvender sig til såvel hjemsendte som tjenestegørende og vi briger gerne dine indlæg på siden, og helst illustreret med billeder fra din tjenestetid.

Vi forsøger at holde jer alle opdateret på udviklingen i Artilleriet og i øjeblikket samler den største interesse sig om hvilken type pjece (kanon) man vil anskaffe og ikke mindst hvornår. Nye artikler vil blive præsenteret her og du finder uddybende tekst på siden "Bestyrelsen" - "Bestyrelsen orienterer".

Vi håber du får glæde af siden.

SIDEN ER UNDER REVISION.

Så er Danmarks nye artillerisystem på vej til DAR.

NYE CAESAR ARTILLERIPEJCER ER ANKOMMET

Den 22. januar 2020 gik hen og blev en historisk dag. To af 19 nye CAESAR artilleripejcer ankom til Oksbøl.

Chefskifte ved Hærens Kamp-og Ildstøtte Center (HKIC)

OB T.D. Møller CH/HKIC

Kommandoen ved HKIC overdrages under chefskifteparade fra oberst Ole Bering til Oberst Torben Dixen Møller.

Ole Bering har i den grad holdt gejsten - fagligt og sagligt - helt til finalen. Og det er i dag finalen, når Ole, efter 40 år i Dronningens klæder, går på pension.

Torben Dixen Møller er netop hjemvendt fra et år i Afghanistan med diplomatiet i højsæde. Et diplomati, som chefen for Hærstaben generalmajor H.C. Mathiesen ser, Torben fortsat vil få brug for som chef for HKIC. Velkommen til HKIC, Torben!

Efterfølgende reception skabte en god ramme for at sige "tak for indsatsen" og ønske "god vind" til Ole.

Dagen blev, traditionen tro, afsluttet med at Ole Bering blev ringet ud af HKIC.

I dagens anledning blev afgående chef naturligvis hentet og bragt i firmabil.

Danske Feltartilleriforeninger vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgående chef for et godt samarbejde og byde den nye chef velkommen. Vi håber på et fortsat godt samarbejde med den nye chef, oberst Torben Dixen Møller, der er artillerist og sluttede som Afdelingschef i 7 Artilleriafdeling inden stabstjenesten for alvor blev hans virke.

Tak for indsatsen, Ole! Velkommen Torben.

Udnævnelse af konstabler og bedste HRU-soldat 2016.

1. Danske Artilleriafdeling udnævnte i dag 21 konstabler, efter at de har gennemført deres første 8 måneders samlede uddannelse. Soldaterne var netop kommet hjem fra den afsluttende opgaveøvelse, hvor alle færdigheder blev pudset af og alle bestod denne sidste test med bravour.

"Nu kan vi med stolthed kalde jer ægte artillerister!", sagde afdelingschef oberstløjtnant Hans Damm under paraden.

Danske Feltartilleriforeninger var inviteret med til paraden og kunne løfte sløret for en nyskabelse, nemlig "Legtet for bedste HRU-soldat". Dette er tænkt som en påskønnelse for konstabeleleverne og en motivation for at dygtiggøre sig som Artillerist. Det var derfor for første gang, DF kunne kalde den bedste soldat frem for geledet til stor overraskelse for både ham, hans kammerater og de pårørende, der var mødt op for at hylde deres søn/datter, bror/søster, kæreste/ægtefælle.

Landsformanden manede i sin tale til, at bevare og udbygge det kammeratskab og sammenhold man havde opbygget under den første uddannelse og til at passe på hinanden når de bliver udsendt i internationale missioner.

Konstabel Rasmus Westergaard blev hædret som "Bedste HRU-soldat" og landsformanden motiverede tildelingen således:

Rasmus fremstår som en ung, rolig og velovervejet soldat. Rasmus har fra starten imponeret meget med sin evne til at huske alt hvad han får lært og udskiller sig på den måde fra sine kollegaer grundet sit høje faglige niveau. Rasmus har i alle tilfælde gjort en ekstra indsats for at få opgaven løst, især i pressede situationer, hvor han altid har støttet en kollega til at gennemføre. Rasmus udviser god vilje til at ville lære fra sig med henblik på at støtte en kollegas udvikling. Rasmus er vellidt blandt kollegaer og respekteret af overordnede for sit engagement og vilje.

Herefter overrakte landsformanden Danske Feltartilleriforeningers legat til den nyudnævnte konstabel. Legatet udgør et diplom og kr. 2.000,- til en erindringsgave eller rejse.

Hejerteligt Tillykke med legatet og God Vind fremover, Artillerist.

Størstedelen af de nyudnævnte konstabler starter nu på den specialiserede uddannelse i forskellinge artillerifunktioner.

Tillykke med udnævnelserne og legatet!

Markering af Slaget ved Dybbøl Mølle.

Igen i år er alle landsforeninger inviteret til at deltage i markeringen af Slaget ved Dybbøl i 1864. Det sker på årsdagen tirsdag den 18. april kl. 1000.

Se mere under "Nyt fra Bestyrelsen".

155 mm HB M/50 under direkte skydning i Oksbøl.