Artilleristen og Danske Feltartilleriforeninger fremtidssikret

På årets repræsentantskabsmøde var der lagt op til en indgående drøftelse af såvel DF som bladets fremtid. Mødet forløb i en særdeles positiv og fremadskuende ånd og vi nåede et kompromis, der sikrer, at vi kan udgive 4 blade årligt fra 2017. Dette betyder, at vi kan se fremtiden i møde med sindsro og begynde at se frem til foreningens 100 års jubilæum i 2022.

Der skal her rettes en tak til alle delegerede for en god tone og nogle givtige drøftelser, der endte i at bestyrelsens forslag om 2 numre der udsendes med posten og 4 numre der fordeles elektronisk, blev forkastet.

Der var derimod stort flertal for, at fra 1. januar 2017 udgives 4 numre samt evt. nogle nyhedsbreve, hvis der sker nogle særlige ting, der skal orienteres om hurtigt. Det giver både bestyrelse og lokalforeningerne ro til at få stof med i bladet og redaktøren kan koncentrere sig om de 4 numre.

Der skal også rettes en stor tak til fru Krista og Walter Jacobsen for en meget flot donation til DF, det var en kæmpe overraskelse. Tusind tak skal i have.

Bestyrelsen blev genvalgt og se mere under Bestyrelsen orienterer senere.

ARTILLERISTEN

Foreningens medlemsblad ARTILLERISTEN kan i år fejre sit 100 års jubilæum. Bladet udkommer 4 gange årligt med 16 sider, hvor aktuelle artikler beskriver udviklingen i Artilleriet, historiske aspekter samt lokalforeningsstof, hvor den enkelte forening kan omtale begivenheder og annoncere om kommende aktiviter. Bladet udkommer i februar, maj, august, og november.

Der arbejdes i øjeblikket med en overgang til et elektronisk blad, men det er et længere varende projekt, idet vi skal servicere alle vore medlemmer bedst muligt.

Der vil senere komme et link til bladet, således at det næstsidste nummer kan ses her på siden i fuld udstrækning.

Deadline Artilleristen

Nr. 1 - 2017 - 6. januar - udkommer 1. februar 2016

Nr. 2 - 2017 - 31. marts - udkommer 1. maj 2017

Nr. 3 - 2017 - 26. juni - udkommer 1. august 2017

Nr. 4 - 2017 - 5. oktober - udkommer 1. november 2017

Artilleristen december 2016

Artilleristen Jan2016

Artilleristen Dec2015