88 mm feltkanon M/45 E med ammunitionstrailer og forvogn