DF Landsskydning

Proportioner for konkurrence skydning på 15 m. bane.
Formål:
At vedligeholde gamle soldaters kendskab til og dygtiggørelse i skydning, samt at styrke sammenholdet og samarbejdet mellem lokalforeningerne i Danske Feltartilleriforeninger.
Skydningen afvikles i janaur - marts måned.
Skydekort, deltaegerlister og betaling skal være skydeudvalget i hænde jvf. den årlige invitation.
Resultater der modtages efter tidsfristen, vil ikke blive optaget i landsskydningen.
Skydeudvalget består af 3 medlemmer der vælges på repræsentantskabsmødet hvert år.
Det er tilladt at deltage med ubegrænset antal skytter, men for at deltage i pokalskydningen skal de i invitationen antal skytter deltage.
Afvikling:
Der skydes på hjemmebane efter flg. proportioner:
Skive: Skivesæt á 10 skiver - foreningens nummererede skiver/kort.
Skive DDS model 84-2 kan rekvireres hos Auning Bogtrykkeri, Industrivej 5, 8963 Auning, tlf.: 8648 3099 eller fax 8645 4555.
Det er tilladt at anvende elektronisk skivemateriel.
Afstand: 15 meter.
Skydestilling: Fritstående med geværstøtte eller stående med albuestøtte.
Antal skud: Indtil 5 prøveskud og 20 gældende skud.
Der skydes kun et skud til hver plet på faste skiver, serier af 10 skud på elektronisk skivemateriel.
Våben: Gevær som er godkendt af DDS.
Markering og dommer: Markøren skal være neutral.
Skydningen skal overvåges af en neutral kontrollant - uafhængig af skydelederen.
Kontrollanten afør eventuelle tvivlsspørgsmål, og hans afgørelse er inappelabel.
Indsendte skydekort skal være underskrevet af kontrollanten.