Velkommen til Danske Feltartilleriforeninger

Opdatertet den 12.04.2023


Formandens profil forfalsket

Danske Feltartilleriforeninger står for skud, når det kommer til fusk og tekniske trolde. Vi har henover den sidste tid, inkl. påsken, desværre måtte anmelde en række falske profiler, der har udgivet sig for at være landsformand for Danske Feltartilleriforeninger og samtidig forsøgt at sende mails til alle i bestyrelsen og redaktionen, for at få fat i penge fra dem, ved at bede dem om haste opgaver bla. med anskaffelse af gavekort.

Så et stort OBS - vær yderst kritisk, hvis du pludselig får en mail om at overføre penge fra en god bekendt. Sker det på de sociale medier, kan du altid anmelde dem og er det på mail eller via telefon, kan du kontakte politiet.


DANSKE FELTARTILLERIFORENINGER 100 ÅR.

Danske Feltartilleriforeninger (DF) blev stiftet 12. juni 1922 som en sammenslutning af de daværende regiments- og lokalforeninger. De omfattede ved oprettelsen København, Slagelse, Helsingør, Helsinge, Frederikssund, Roskilde, Holbæk, Lolland-Falster (Maribo), Fyns Stift, Aalborg, Randers, Århus, Ribe, Viborg, Ringsted og Vejle. På dette tidspunkt omfattede artilleriets garnisoner 1 FAR (Feltartilleriregiment) på Bådsmandsstrædes (det nuværende Christiania) og Artillerivejs Kaserne i København, 2 FAR i Holbæk, Artilleriets Befalingsmandsskole i Ringsted, samt 3. Artilleriafdeling/2 FAR i Århus. 1. april 1923 tilgik yderligere et batteri til Århus og 3 FAR blev oprettet, således feltartilleriet nu omfattede tre regimenter. I 1923 tilmeldte Hjørring, Odder og Horsens sig samarbejdet under DF. Senere kom 4. FAR (Varde) til.

Da foreningen var på sit højeste talte den 35 lokalforeninger og mere end 6000 medlemmer, i dag er vi 9 med ca. 550 medlemmer.

På denne baggrund satte bestyrelsen alle sejl til, for at skabe de bedste rammer omkring markeringen af vores runde fødselsdag og det var med stor glæde, at vi blev modtaget med åbne arme ved Danske Artilleriregimet (DAR) på Oksbøl Kaserne.

Torsdag den 9. juni kl. 12 mødtes 49 deltagere op til frokost og velkomst til jubilæumsdagen og her fik vi den første overraskelse - den nye køkkenchef og hans personale havde fremtryllet en lækker og rigelig frokost, bestående af hjemmesyltede sild og 2 stk. smørrebrød, hertil en øl/vand og snaps. Det lød måske ikke af så meget, men standarden fra ISS var borte og de flotte smørrebrød kunne selv en sulten soldat have haft svært ved at spise, så store og lækre var de.

Efter frokosten forlagde man til Mindestenen ved Faaresø midt på Kasernen, hvor styrken blev meldt af til Regimentschefen (RC), oberst Torben Dixen Møller. RC bød velkommen til DAR og kom i talen ind på, at det kunne ikke være bedre rammer for et 100 års jubilæum end at fejre det på en Artillerikaserne, Efter nogle kummerlige år, hvor uddannelsen af artillerister og artillerienheder ikke var en prioritet for forsvaret, er det dejligt at kunne byde velkommen til både regiment og kaserne.

RC sluttede med at sige: ” Feltartilleriet har fået nye moderne tunge morterer og moderne føringskøretøjer. Og inden for kort tid forventer vi at få udleveret en moderne langtrækkende artilleripjece. Alle systemerne er bundet sammen i et digitalt netværk. Det er samtidig besluttet at genintroducere luftværn og det er mit håb at vi i løbet af andet halvår af 2022 kan få truffet et typevalg. Dermed er artilleriet for alvor tilbage i Hæren som en troværdig og vigtig spiller.

Men det stopper forhåbentlig ikke her. Jeg har således en tro på, at Hæren i et kommende forlig vil vokse og at artilleriet vil få deres andel af en styrket hær. Og forhåbentlig vil vi også i fremtiden se flere unge mennesker indkaldt for at aftjene deres værnepligt. En værnepligt der forhåbentlig har en længere varighed end de fire måneder vi kender i dag. Om dette vil føre til en renæssance for soldaterforeninger generelt og Danske Feltartilleriforeninger specielt, kan kun tiden vise.

Jeg vil afslutte min tale med at ønske foreningerne tillykke med de 100 år. Tak for indsatsen til alle de som får dagligdagen i foreningerne til at fungere og sidst men ikke mindst en stor tak til jer, som er medlemmer af foreningerne”.

Herefter blev der lagt kranse ved Mindesmærket for de faldne i International tjeneste, af Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL), oberst Christian Arildsen og undertegnede. 

RC beordrede herefter Salutkommandoet til at skyde Dansk Løsen, et signal, der fortalte såvel ven som fjende, at artilleriet var klar til kamp. En flot afslutning på en værdig mindeceremoni.

Efter fotografering og en snak med artilleristerne, kørte man ind til det nye Panser- og Artillerimuseum i Oksbøl, hvor lokalformand for Sønderjyske FAF, Bjarne Odgaard, fortalte om museet og de mange udstillede kanoner og materiel. Det var en tidsrejse for de fleste af os og Bjarne er en kapacitet på området og i øvrigt er ansat til at varte museale opgaver for Artilleriet såvel som alt vedr. saluteringer i Forsvaret. Tak til Bjarne for en spændende rundvisning.

Man mødtes så igen til velkomstdrink i kantinen hvor der blev budt velkommen af Landsformanden, der kom ind på såvel artilleriets som foreningens historie. Man gik til bords og en spændende forret med Vesterhavstorsk blev serveret. Efter forretten talte RC for Artilleriet og roste lokalforeningernes arbejde for at holde sammen på medlemmerne i den svære tid, hvor sociale medier overtager mange af de gamle dyder omkring kammeratskabet.

De gode takter fortsatte under hovedretten, der igen var både spændende og velsmagende. Humøret var højt, stemningen god og det hele blev muntert styret af toastmaster Ole Schiermer Nielsen, der med små og sjove anekdoter fik det hele til at hænge godt sammen med et lille historik tvist.

Christian Arildsen, DSL, talte for kammeratskabet og foreningerne og trak nogle anekdoter frem til belysning af dette og rundede af med at opfordre til et fornyet forsøg på at hverve de nye værnepligtige, som det nu ser ud til vi får mange af i tiden fremover.

Desserten bar også præg af det lokale, da chokoladekagen blev serveret med havtorn sorbet og krystalliseret hvis chokolade.

Landsformanden for Luftværns Artilleriforeningen, Hans Peter Bach holdt talen for damerne på en meget humoristisk og varm måde, en stor tak til Hans Peter, der motiverede Damernes Skål.

En festlig og velsmagende middag lakkede mod enden og efter en strække ben pause kunne man nye kaffen med hjemmelavet Æblemazarin. Snakken gik herefter til ud på de små timer og en dejlig dag tog slut.

En stor tak til oberst Torben Dixen Møller for en fantastisk støtte til arrangementet, dejligt at vi nu har vores Regiment tilbage og nu med indflydelse på servicen, så også en stor tak til Kantinechefen og hans personale, der i den grad bestod opgaven og derfor blev behørigt takket med forsamlingens applaus.

Tak til Bjarne Odgaard, oberst Christian Arildsen og Hans Peter Bach for deres indsats og taler og ikke mindst tak til alle deltagere for en dejlig markering af vores 100 års jubilæum samt bestyrelsen for et godt samarbejde.

Preben Sloht

Landsformand

Så er Danmarks nye artillerisystem på vej til DAR.

NYE CAESAR ARTILLERIPEJCER ER ANKOMMET

Den 22. januar 2020 gik hen og blev en historisk dag. To af 19 nye CAESAR artilleripejcer ankom til Oksbøl.

Chefskifte ved Hærens Kamp-og Ildstøtte Center (HKIC)

OB T.D. Møller CH/HKIC

OB T.D. Møller CH/HKIC

Kommandoen ved HKIC overdrages under chefskifteparade fra oberst Ole Bering til Oberst Torben Dixen Møller.

Ole Bering har i den grad holdt gejsten - fagligt og sagligt - helt til finalen. Og det er i dag finalen, når Ole, efter 40 år i Dronningens klæder, går på pension.

Torben Dixen Møller er netop hjemvendt fra et år i Afghanistan med diplomatiet i højsæde. Et diplomati, som chefen for Hærstaben generalmajor H.C. Mathiesen ser, Torben fortsat vil få brug for som chef for HKIC. Velkommen til HKIC, Torben!

Efterfølgende reception skabte en god ramme for at sige "tak for indsatsen" og ønske "god vind" til Ole.

Dagen blev, traditionen tro, afsluttet med at Ole Bering blev ringet ud af HKIC.

I dagens anledning blev afgående chef naturligvis hentet og bragt i firmabil.

Danske Feltartilleriforeninger vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgående chef for et godt samarbejde og byde den nye chef velkommen. Vi håber på et fortsat godt samarbejde med den nye chef, oberst Torben Dixen Møller, der er artillerist og sluttede som Afdelingschef i 7 Artilleriafdeling inden stabstjenesten for alvor blev hans virke.

Tak for indsatsen, Ole! Velkommen Torben.

Udnævnelse af konstabler og bedste HRU-soldat 2016.

1. Danske Artilleriafdeling udnævnte i dag 21 konstabler, efter at de har gennemført deres første 8 måneders samlede uddannelse. Soldaterne var netop kommet hjem fra den afsluttende opgaveøvelse, hvor alle færdigheder blev pudset af og alle bestod denne sidste test med bravour.

"Nu kan vi med stolthed kalde jer ægte artillerister!", sagde afdelingschef oberstløjtnant Hans Damm under paraden.

Danske Feltartilleriforeninger var inviteret med til paraden og kunne løfte sløret for en nyskabelse, nemlig "Legtet for bedste HRU-soldat". Dette er tænkt som en påskønnelse for konstabeleleverne og en motivation for at dygtiggøre sig som Artillerist. Det var derfor for første gang, DF kunne kalde den bedste soldat frem for geledet til stor overraskelse for både ham, hans kammerater og de pårørende, der var mødt op for at hylde deres søn/datter, bror/søster, kæreste/ægtefælle.

Landsformanden manede i sin tale til, at bevare og udbygge det kammeratskab og sammenhold man havde opbygget under den første uddannelse og til at passe på hinanden når de bliver udsendt i internationale missioner.

Konstabel Rasmus Westergaard blev hædret som "Bedste HRU-soldat" og landsformanden motiverede tildelingen således:

Rasmus fremstår som en ung, rolig og velovervejet soldat. Rasmus har fra starten imponeret meget med sin evne til at huske alt hvad han får lært og udskiller sig på den måde fra sine kollegaer grundet sit høje faglige niveau. Rasmus har i alle tilfælde gjort en ekstra indsats for at få opgaven løst, især i pressede situationer, hvor han altid har støttet en kollega til at gennemføre. Rasmus udviser god vilje til at ville lære fra sig med henblik på at støtte en kollegas udvikling. Rasmus er vellidt blandt kollegaer og respekteret af overordnede for sit engagement og vilje.

Herefter overrakte landsformanden Danske Feltartilleriforeningers legat til den nyudnævnte konstabel. Legatet udgør et diplom og kr. 2.000,- til en erindringsgave eller rejse.

Hejerteligt Tillykke med legatet og God Vind fremover, Artillerist.

Størstedelen af de nyudnævnte konstabler starter nu på den specialiserede uddannelse i forskellinge artillerifunktioner.

Tillykke med udnævnelserne og legatet!

Markering af Slaget ved Dybbøl Mølle.

Igen i år er alle landsforeninger inviteret til at deltage i markeringen af Slaget ved Dybbøl i 1864. Det sker på årsdagen tirsdag den 18. april kl. 1000.

Se mere under "Nyt fra Bestyrelsen".

155 mm HB M/50 under direkte skydning i Oksbøl.

155 mm HB M/50 under direkte skydning i Oksbøl.

Del siden