DANSKE FELTARTILLERIFORENINGER (DF)

DF er en sammenslutning af 11 lokale Artilleriforeninger - soldaterforeninger for personel, der har eller gør tjeneste ved Artilleriet og blev stiftet den 12. juni 1922. I tiden efter stiftelsen kom flere og flere lokalforeninger med og under besættelsen var der 35 foreninger i DF.

DF har gennem tiderne været en af de store landsforeninger under Danske Soldaterforeningers Landsraad men de senere årtiers nedlæggelser og sammenlægninger har gjort det vanskeligt at hverve nye medlemmer til våbenets soldaterforening. Den nuværende uddannelse af værnepligitge giver ikke soldaten indsigt i artilleriets virke og først når man tegner kontrakt, bliver man uddannet som artillerist.

DF har pt. ca. 850 medlemmer og vi håber, at man snart fra politisk side får sat anskaffelsen af nye pjecer (kanoner) i gang, så vi igen kan uddanne rigtige artillerister.

Enhver der har gjort tjeneste ved Artilleriet er velkommen i foreningen.

Del siden