Del siden

Deadline Artilleristen

Artilleristen og Danske Feltartilleriforeninger fremtidssikret

På årets repræsentantskabsmøde var der lagt op til en indgående drøftelse af såvel DF som bladets fremtid. Mødet forløb i en særdeles positiv og fremadskuende ånd og vi nåede et kompromis, der sikrer, at vi kan udgive 4 blade årligt fra 2017. Dette betyder, at vi kan se fremtiden i møde med sindsro og begynde at se frem til foreningens 100 års jubilæum i 2022.

Der skal her rettes en tak til alle delegerede for en god tone og nogle givtige drøftelser, der endte i at bestyrelsens forslag om 2 numre der udsendes med posten og 4 numre der fordeles elektronisk, blev forkastet.

Der var derimod stort flertal for, at fra 1. januar 2017 udgives 4 numre samt evt. nogle nyhedsbreve, hvis der sker nogle særlige ting, der skal orienteres om hurtigt. Det giver både bestyrelse og lokalforeningerne ro til at få stof med i bladet og redaktøren kan koncentrere sig om de 4 numre.

Der skal også rettes en stor tak til fru Krista og Walter Jacobsen for en meget flot donation til DF, det var en kæmpe overraskelse. Tusind tak skal i have.

Bestyrelsen blev genvalgt og se mere under Bestyrelsen orienterer senere.

ARTILLERISTEN

Foreningens medlemsblad ARTILLERISTEN har markeret sit 100 års jubilæum. Bladet udkommer 4 gange årligt med 16 sider, hvor aktuelle artikler beskriver udviklingen i Artilleriet, historiske aspekter samt lokalforeningsstof, hvor den enkelte forening kan omtale begivenheder og annoncere om kommende aktiviter. Bladet udkommer i februar, maj, august, og november.

Der vil senere komme et link til bladet, således at det næstsidste nummer kan ses her på siden i fuld udstrækning.

Artilleristen december 2016

Artilleristen Jan2016

Artilleristen Dec2015

Nr. 1 - 2023 - 3. januar - udkommer 1. februar 2023

Nr. 2 - 2023- 3. april - udkommer 1. maj 2023

Nr. 3 - 2023 - 21. juni - udkommer 1. august 2023

Nr. 4 - 2023 - 2. oktober - udkommer 1. november 2023