Valget er truffet – Her er danmarks nye artillerisystem

Det bliver franske Nexter Systems der skal levere Hærens nye artillerisystemer.

Det er en stor dag for Hæren. Det endelige valg af danmarks nye artillerisystemer er i dag truffet ved forligskredsmøde, efter indstilling fra FMI.

Det er fransk og hedder CAESAR 8×8. (se billeder nederst)

De nye artillerisystemer skal afløse M109A3, som har gjort tjeneste siden 1960’erne.

Anskaffelsen af de nye systemer har været længe undervejs. Faktisk startede forberedelserne til nyanskaffelse af moderne ildstøttemidler startede helt tilbage i 2006.

CAESAR 8×8 leveres på en østeuropæisk Tatra undervogn.

8×8 versionen som Danmark nu har valgt vejer ca 30 tons, er 12 meter lang, 3 meter høj og 2.8 meter bred. Og i modsætning til 6×6 versionen, som Nexter tilbød ved sidste udbud, kan denne ikke transporteres i C130.

Systemet kommer standard med level 2 beskyttelse, og kan opgraderes med tillægspansring til level 3. Kan køre 90 km/t og off-road 50 km/t. Vognen har en rækkevidde på 600 km ved kørsel på vej.

Danmark bliver de første der køber CAESAR 8×8 systemet. 6×6 varianten benyttes af den franske hær, som har benyttet denne under operationer i Afghanistan, Libanon og Mali.

Ved dette udbud blev der oprindeligt prækvalificeret fem firmaer, som blev inviteret til at afgive tilbud til Danmark.

BAE Land & Armament (USA), Huta Stalowa Wola (konsortium, Polen) med KRAB, Elbit Systems (Israel) med ATMOS, Hanwha Techwin (Sydkorea) med K9 og Nexter Systems (Frankrig) med CAESAR 8X8.

I Finalen stod CAESAR 8×8 over for det israelske ATMOS system, som vandt sidste udbud. Et udbud som forsvarsministeren afslyste marts 2015, da der skulle skaffes et økonomisk råderum i forbindelse med reparation af en EH-101 helikopter, som havarerede i oktober 2014 i Afghanistan.

Både Nexter og Elbit har ved dette udbud opgraderet deres systemer. Nexter var billigst denne gang.

Leverance af alle de nye systemer til Hæren forventes gennemført inden medio 2020. 14 år efter første planer til nyanskaffelse af moderne ildstøttemidler startede.

Markering af Slaget ved Dybbøl den 18. april 2017.

I lighed med tidligere år har vi modtaget invitation til at deltage i markering af slaget ved Dybbøl – og som sædvanlig er det den 18. april. Det er i år tirsdag efter påske! Markeringen er i øvrigt sket siden 1920.

 Alle soldaterforeninger (og forsvarsbrødre) inviteres til at deltage i arrangementet med faner ved Fællesgravene kl. 1000.

 Programmet vil være præcist som i 2016, bortset fra at Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler i år vil holde talen ved fællesgravene. I 2016 deltog i alt 27 fanekommandoer, men der er plads til mange flere. Skitse og plan for kransenedlæggelse kan ses på hjemmesiden, www.df-art.dk.

 Efter ceremonien ved fællesgravene er alle inviteret til at nyde en god hjemmelavet gullasch suppe og en forfriskning i Idrætshøjskolen, Friheds Alle 42, 6400 Sønderborg kl. 1130. Her deltager ligeledes de deltagende tyske foreninger. Af hensyn til traktementet bedes antal personer oplyst ved tilmeldingen.

 Vi beder de enkelte lokalforeninger om at videreformidle invitationen og melde tilbage om man kan/ønsker deltage. Den enklete forening afholder pt. selv udgifter ifm. arrangemente. 

Tilmeldinger skal ske til undertegnede, mail preben.sloht@gmail.com – eller pr. telefon 2395 2370. Tilmeldinger skal være foretaget senest 25. marts 2017.

Opstilling på Dybbøl Banke 2017-1

Lægning af kranse og buketter 18. april 2017-1

Chefskifte ved 1. Danske Artilleriafdeling

Oberstløjtnant Hans D. Damm fik under dagens Sct. Barbara parade overdraget artilleriets sabel som symbol på, at han overdrages kommandoen over 1. Danske Artilleriafdeling. En afdeling med ca. 300 soldater. God vind til Hans i den nye funktion!

Paraden blev også anvendt til at hylde årets artillerist og årets befalingsmand i artilleriafdelingen. Overkonstabel Simon Rattenborg Kristiansen blev tildelt Danske Banks legat som årets artillerist. Oversergent Anders Holmgaard fik overrakt et legat fra Varde Kommunes Garnisonsfond som årets befalingsmand. For begges vedkommende lyder det i indstillingerne, at de er vellidte kolleger med gode sociale kompetencer og med et højt fagligt niveau. Et fagligt niveau, som de begge evner at bringe i spil overfor deres kolleger i afdelingen. Endelig er både Simon og Anders i god fysisk form og de tilbyder - også i denne sammenhæng - hjælp og støtte til deres kolleger. Stort tillykke til Simon og Anders!

Endelig fik kaptajn Mark Qvist overrakt Medalje for International Tjeneste i Afghanistan. Stort tillykke til Mark!

Ny chef i Ildstøtteafdelingen.

Oberstløjtnant Poul-Erik E. Andersen afleverede mandag 1. Danske Artilleriafdeling og besætter i dag jobbet som chef for Ildstøtteafdelingen. Poul-Erik har således den ideelle baggrund for at kende til ildstøttens behov. Nye skytssystemer, digitalisering, organisationsændring til brigaderammen er blot nogle af de projekter, der er i tuben. Projekter som Ildstøtteafdelingen driver, men som naturligt vil forlænge Poul-Eriks samarbejde med 1. Danske Artilleriafdeling.

Vi siger stor tak til den afgående AC, OL Poul-Erik Ebbe Andersen med tak for et godt og udbytterigt samarbejde i den forløbne år og ønsker tillykke med den nye vigtige post.

Hjerteligt tillykke til OL Hans D. Damm med udnævnelse og kommandoen over 1 DAA. Vi glæder os til et godt og spændende samarbejde i de kommende år.

Preben Sloht

Formand

Ny forsvarsminister

en 28. november fik Danmark en ny forsvarsminister. I forbindelse med dannelsen af den nye regering , bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative, blev Claus Hjort Frederiksen udnævnt til ny forsvarsminister.

Claus Hjort Frederiksen fik overdraget Forsvarsministeriet af den afgående forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde Peter Christensen, som har besiddet posten siden 30. september 2015.

Forsvarsministeren er født den 4. september 1947 i København og uddannet Cand. Jur. fra Københavns universitet i 1972. Han er gift med Christina, som han har to voksne sønner med.

Forsvarsministerens CV:

 • 2016 Forsvarsminister
 • 2015 - 2016 Finansminister
 • 2009 - 2011 Finansminister
 • 2005 Medlem af folketinget for Venstre
 • 2001 - 2009 Beskæftigelsesminister
 • 1985 - 2001 Partisekretær i Venstre
 • 1983 - 1985 Administrationschef i Venstres Landsorganisation
 • 1979 - 1983 Sekretær i Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening
 • 1977 - 1979 Fuldmægtig i Landbrugsministeriet
 • 1973 - 1977 Sekretær for Venstres Folketingsgruppe
 • 1972 Cand. Jur.

Vi byder den nye forsvarsminister VELKOMMEN og ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde.

NYT ARTILLERI OG TUNGE MORTERER

Artilleriprojektet er nu inde i en afgørende fase, hvor de tre tilbudsgivere er i dialog med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) om det endelige indhold af de enkelte tilbud.

Af MJ Michael Johnsson, Chef for Skytssektonen i Ildstøtteafdelingen.

De tre kandidater er: Nexter, der byder ind med Caesar, som denne gang tilbydes på en 8x8 Tatra lastvogn. Hanwha Techwin byder ind med deres K9 – Thunder. Denne gang med renoverede systemer  modsat det forrige udbud, hvor der blev budt ind med helt nye systemer. Som den sidste byder Elbit ind med ATMOS på en 8x8 MAN lastvogn med enkelte småjusteringer i forhold til forrige udbud.

Primo 2017 verifikationstester FMI de tre kandidater – støttet af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC). I marts måned forventer FMI at have en anbefaling klar til Forsvarsministeriet, hvorefter det er op til politikerne at træffe den endelige afgørelse.

Samtidig med anskaffelsen af artillerisystemer er Hæren også langt fremme i processen med at anskaffe nye aytonome 120 mm mortersystemer, der skal indbygges i Piranha 5. Der forventes anskaffet 15 mortersystemer.

I dette projekt er der kun to udbudsgivere tilbage: RUAG byder ind med Cobra, der også er solgt til den svejsiske hær. Det andet system er Cardom 10 fra Elbit, der er en videreudvikling af den Cardom, der kendes fra den israelske hær og fra US Stryker Brigaden. Begge systemer er fuldt autonome og er dermed ikke afhængige af indmåling ved stillingsindtagelse, men kan ”shoot and scoot” i samme høje tempo som artilleripjecerne – måske endda hurtigere.

Der gennemføres verifikationstest og evaluering ultimo, ligesom anbefalingen fra FMI forventes at ligge klar til politisk afgørelse inden årsskiftet. Dette er med håbet om, at der kan indgås kontrakt i marts 2017.

Om alt går vel, modtager vi nye artillerisystemer i 2019 og 120 mm mortersystemer  i 2020.

SIDSTE!

Mandag den 21. november kl 12:00 var der deadline for at aflevere best and final offer (BAFO) i artilleriudbuddet. Altså det sidste og gældende tilbud fra de virksomheder som har kandidater med i konkurrencen om at levere artillerisystemer til Danmark.

I alt var tre kandidater med i opløbet, men FMI har i dag kun modtaget BAFO fra to kandidater. Det drejer sig om Elbit Systems (Israel) og Nexter Systems (Frankrig), hvorimod Hanwha Techwin (Sydkorea) har valgt ikke at afgive tilbud.

Hanwha Techwin der tilbød deres K9 Thunder, var det eneste artillerisystem på bælter. Så det betyder med andre ord, at danmarks nye artillerisystemer bliver på en hjul baseret platform.

Elbit Systems byder fortsat ind med ATMOS MAN HX81 8×8 og Nexter systems byder fortsat ind med CAESAR 8×8 Tatra T815.

FMI fortsætter således med de to kandidater i henhold til den oprindelige tidsplan.

Chefen for 1. Danske Artilleriafdelings Nytårshilsen

Vær hilset artillerister

Jeg har endnu en gang fået den ære at skrive foreningens nytårshilsen. 2015 var sprængfyldt af aktiviteter, og der er intet der tyder på, at 2016 vil være en undtagelse herfra. I det gamle år har vi været på øvelse eller uddannelse både i Letland, Litauen, Tjekkiet, Spanien og selvfølgelig i Danmark. Det har spændt buen hårdt, men afdelingen har selvfølgelig løst opgaverne tilfredsstillende.

Det gik jo som bekendt ikke så godt med anskaffelse af nye kanoner, som vi nok havde påregnet, da vi gik ind i 2015. Omvendt ser det lige i øjeblikket lidt lyst ud igen, og jeg påregner, at forligskredsen tager en beslutning indenfor det første halve år. Ligeledes er der også lys forenden af tunnelen for så vidt angår det tunge mortersystem. Der ser altså for tiden ud til, at der kommer snarlige løsninger på såvel vores 155 som vores 120 mm. systemer. En særdeles tiltrængt udskiftning, som vi gennem flere år har set frem til.

Der er som sagt intet, der tyder på, at aktiviteterne bliver mindre i året, der kommer. Ud over forberedelserne til de ny skytssystemer, vil året også være præget af opstilling af ildstøttebidrag til VJTF. VJTF står Very High Joint Task Force, og er NATO's nye opstilling af en meget hurtig udrykningsstyrke, som umiddelbart skal kunne udsendes til et kriseområde. Styrken skal være klar og kunne indsættes i hele 2017. Afdelingen har således et år til at få bidraget klar. Ligeledes vil vi fortsat i det nye år, skulle have et stigende antal artillerister udsendt til Irak. En opgave, der ikke er stor opmærksomhed omkring, men seriøs og nødvendig. Respekt.

Feltartilleriforeningen og 1. Danske Artilleriafdeling har forsøgt at forbedre samarbejdet væsentligt i 2015. Således kunne vi med relativt kort varsel få iværksat et besøg under én af afdelingens skarpskydninger i Oksbøl. Nu var det selvfølgelig ikke mig, der var gæst, og er derfor heller ikke den rette til at vurdere, hvorvidt besøget var en succes eller ej. Men de tilbagemeldinger vi umiddelbart fik, var endda særdeles positive. Det er vist noget, vi roligt kan arbejde videre med i det nye år. Omvendt havde vi hjælp ved Sankte Barbara. Foreningen hjalp os med at få kåret bedste befalingsmand og årets artillerist. Tillykke til dem og tak til jer.

Afslutningsvis vil jeg selvfølgelig gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle et godt nytår. Udnyt det ny år til at anvende nogle af foreningens artilleritilbud samt hold dig opdateret på Facebook hos 1. Danske Artilleriafdeling. Godt nytår.

Skarpskydning i Oksbøl - en KANON oplevelse.

Torsdag den 10. september havde 1. Danske Artilleri Afdeling (DAA) indbudt Danske Feltartilleriforeningers medlemmer til at overvære en skarpskydning i Oksbøl. 17 medlemmer havde taget imod invitationen og vi mødtes i hovedvagten i Oksbøllejren for herefter at køre til 1 DAA administrationsbygning. Her blev vi modtaget af Afdelingschefen (AC) oberstløjtnant Poul-Erik E. Andersen der bøde på kaffe og rundstykker under briefingen om afdelingen. Det var spændende at høre om Artilleriet i dag og de mangeartede opgaver de skulle løse med ca. 290 mand. Det omfatter både uddannelse af afdelingens personel i Oksbøl, deltagelse i øvelser i NATO landene og udsendelser til internationale missioner. Herefter kørte vi i terrænet for at se en Hastig Stillings Indtagelse (HSI) afløseren af "Klar til Kamp" (KTK) skydningen. Ændringen består i at få så mange granater i målet på kortest tid, hvor en KTK gav fjenden mulighed for at flytte sig under indskydningen. Med lidt problemer med sikkerheden - målet lå uden for sikkerhedsområdet - så fik vi en god skydning at se. Her efter kørte vi til sydterrænet for at bese et observationsstade (AO-stade) hvor de var igang med at skyde med morterer. 1 DAA har i dag 2 kanonbatterier og 2 120 mm Morter enheder i sin organisation, men det var nu 81 mm morterer der blev skudt med, idet disse er udgået af hærens organisation, men vi har ca. 57000 granater liggende til dem, så de bruges flittigt til uddannelse. Her fik vi også indsigt i observatørernes arbejde og materiel og som i stillingsområdet var soldaterne også meget villige til at svare på spørgsmål og fortalte stolt om deres våben. Efter at have takket AC for en særdeles god dag kørte vi til den nærmeste rasteplads, hvor vi spiste vor medbragte frokost og hyggede os sammen til den enkelte vendte næsen hjemefter - en god oplevelse rigere. En stor tak til AC og 1 DAA for et godt arrangement selvom man var presset af programmet - de gjorde det godt og levede op til deres valgsprog/motto "Ingen tvivl - Ingen tøven"

Preben Sloht

Landsformand

Sct. Barbara Parade i Oksbøl den 4. december 2015

Landsformanden taler til paraden.

Landsformanden taler til paraden.

Landsformanden var, af vor skydende enhed 1 DAA, inviteret til Sct. Barbara paraden, der blev afholdt den 4. december ved Mindestenen i Oksbøllejren. 1. Batteri var egentlig på øvelse, men fik lov til at afbryde den for at deltage i paraden således at afdelingen var fuldt repræsenteret. Paraden blev af chefen, OL P-E. E. Andersen, meldt af til chefen for HKIC, OB O. Bering, der herefter kommanderede "Hejs flaget"  og gav derefter ordet til AC for en kort tale for Sct. Barbara, der afsluttedes med "Dansk Løsen". Dejligt at smage korditten igen.

Herefter blev jeg kaldt frem for at tildele 2 artillerister en hædersgave for deres indsats i årets løb, en tradition som vi i samarbejde med 1 DAA vil udbygge de kommende år. I min tale til afdelingen nævnte jeg muligheden for og ønsket om, at de unge artillerister vil benytte vort blad "Artilleristen" til at berette om, hvordan det er at være artillerist i dagens Danmark.

Herefter gik jeg over til det glædelige og kaldte to totalt uforberedte artillerister frem, og beordrede dem til at træde an. Jeg skulle nu tildele dem en hædersgave og jeg nævnte flg.:

OS M.K. Fredberg, OBM/JFC modtager gaven som Bedste befalingsmand idet han bestrider sin funktion ud over hvad man kan forvente, han påtager sig opgaver for at få enderne til at nå sammen og han besidder en seriøsitet og kvalitet i sit job, der gør ham respekteret både af ligestillede som foresatte. Han er af de faste klipper vi har så stort behov for i en daglig dag, hvor recourserne er knappe. HJERTELIGT TILLYKKE med hæderen.

MGGF, OKS-1 R.E. Harwood, SF/LMTSEK har gennem længere tid bestridt funktionen forbilledligt og med stort engagement. I det daglige uddanner han sine kolleger så alle har et højt stade og sørger for, at løse opgaver på laveste niveau. Han har bevist flere gange, at han kan holde hovedet koldt i stressede situationer og sørger for at holde humøret oppe under selv langvarige øvelser som det var tilfældet i både Letland og Spanien. Han er en rigtig artillerist - ulastelig i såvel væremåde som holdning og fremstår som en rollemodel for hans kammerater. HJERTELIGT TILLYKKE med hæderen.

Forsvarets medalje for International tjeneste 1948-2009

Forsvarets medalje for International tjeneste 1948-2009

For at anerkende veteranernes indsats under udsendelse for Forsvaret er det besluttet, at veteranerne tildeles den nyindstiftede Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.

Medaljen er indstiftet som påskønnelse af den indsats, som har fundet sted i perioden 1948-2009 i de konflikt- og katastrofeområder, der er sammenfaldende med de områder, som står opført på Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948, der står i Kastellet i København.Viceforsvarschef generalløjtnant Per Ludvigsen overrækker en af de nye medaljer ved medaljeparaden på Kastellet på flagdagen.

Forsvaret har identificeret mere end 30.000 veteraner, der har været udsendt for Forsvaret mellem 1948 og 2009. I første halvdel af september måned i år modtager veteranerne en invitation til at deltage i en medaljeparade. Brevet fortæller blandt andet, hvordan man kan tilmelde sig til at deltage i en parade. Arrangementerne bliver afholdt på et bredt udsnit af Forsvarets tjenestesteder i løbet af 2016.

Vær opmærksom på, at der er en begrænsning på deltagelsen ved de enkelte arrangementer. Det betyder, at arrangementerne lukker for tilmelding, hvis det maksimale antal deltagere tilmeldes. I så fald vil du have mulighed for at vælge at deltage i et af de øvrige arrangementer.

Er du veteran, men har ikke modtaget invitationen med post i løbet af første halvdel af september måned, og mener du, at du er i målgruppen for medaljen, kan du søge om at modtage medaljen ved at benytte nedenstående link. Hvis du søger inden den 30. oktober 2015 og din ansøgning kan godkendes, har du mulighed for at vælge at deltage i et af Forsvarets arrangementer og få medaljen overrakt der. Du kan naturligvis også søge om at modtage medaljen efter den 30. oktober 2015, men du vil i så fald modtage medaljen med posten.

Du kan søge om at modtage medaljen ved at benytte linket nedenfor.

Behandlingen af din ansøgning sker lettest, hvis du benytter denne mulighed. Har du ikke mulighed for at udfylde ansøgningsskemaet online, er du velkommen til at printe en kopi af ansøgningsskemaet og sende det med posten. Bemærk dog, at behandlingen vil tage længere tid, hvis du sender med post.

Medaljen er en anerkendelse for den samlede indsats i perioden 1948-2009. Det er altså ikke en missionsmedalje, der knytter sig til en enkelt mission, og der tildeles derfor kun én medalje uanset antallet af udsendelser i perioden.

Hvis du er efterladt pårørende til en veteran, kan du også søge om at modtage medaljen på vegne af den afdøde. Du skal bruge det samme ansøgningsskema som nedenfor.

Har du været udsendt som medarbejder i Beredskabsstyrelsen i perioden 1948-2009, kan du læse mere her: BRS.dk.

For at søge om at modtage medaljen, klik her:

For at downloade kopi til print for at sende din ansøgning med posten, klik her:

Del siden

Ny Forsvarsminister udpeget.


Den erfarne Venstre-mand Peter Christensen er onsdag udnævnt til ny forsvarsminister. Danske Feltartilleriforeninger byder den nye minister velkommen og ser frem til et konstruktivt samarbejde.

- I Peter Christensen får forsvaret en minister med erfaring i at begå sig på Christiansborg. Det er positivt, for forsvaret har nogle store udfordringer i øjeblikket. Det kræver arbejdsro og en driftssikker minister.

Vigtige opgaver at løse:
Anskaffelse af nyt feltartilleri.
Nyt forsvarsforlig gældende fra 2017 herunder indkøb af nye kampfly.

Medarbejdertilfredsheden og motivationen er faldende, mens flere kolleger søger ud af forsvaret, som den seneste HR-måling også gjorde klart.

- Der skal gøres en stor indsats for at øge medarbejdertilfredsheden i forsvaret, så vi kan fastholde og rekruttere de kolleger, der er behov for. Det er en kæmpe opgave, der skal tages fat på straks da personelressourcerne er af afgørende betydning for løsningen af de opgaver politikerne pålægger Forsvaret.

40-årige Peter Christensen sad i Folketinget fra 2001, hvor han blandt andet var Venstres finansordfører og politiske ordfører. I 2011 indgik han i Lars Løkke Rasmussens daværende regering som skatteminister. En post han sad på frem til valget senere samme år.

Efter et skidt personligt valg ved det seneste Folketingsvalg trak Peter Christensen sig fra politik, indtil Statsministeren nu altså gav ham et tilbud om at vende tilbage som forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde, som bliver den fulde titel.