DF Æresmedlemstegn, Fortjensttegn i Guld og Sølv, Hæderstegn for 40 år med flere.

DF Æresmedlemstegn, Fortjensttegn i Guld og Sølv, Hæderstegn for 40 år med flere.

DF HÆDERS- OG FORTJENSTTEGN

DF Hæderstegn for 50 års medlemskab

DF Hæderstegn for 50 års medlemskab

HÆDERSTEGN

Ved Repræsentantskabsmøde den 21. juni 1942 blev det besluttet at indstifte et fælles 25 års Hæderstegn for DF for at imødegå, at medlemmer der rejser fra by til by mister deres anciennitet. Hæderstegnet, der bliver obligatorisk for alle foreninger tilknyttet DF, blev udarbejdet og anvendt frem til 1954.

Ved Repræsentantskabsmøde den 19-20. juni 1954 blev tegnet ændret idet behovet opstod for at hædre medlemmer med 40 års jubilæum. Den væsentligste grund til ændringen var, at det gamle tegn var udstanset med årstallet som en integreret del af tegnet og derved meget dyrt at fremstille. Det nye tegn tog højde herfor, idet selve tegnet er det samme og kun rosetten med årstallet er forskellig. Dette tegn er oprindeligt indstiftet af Feltartilleriforeningen København, den 9. maj 1938. Rosetten på 40 års tegnet er med blå emalje og tallet ”40”.

I 1964 blev tegnet udvidet til også at omfatte Hæderstegn for 50 års (hvid emalje), i 1974 60 års (sort emalje) og i 1996 10 (grøn emalje), 65 års (lysegrøn emalje) og 70 års (forgyldt) medlemskab. Endelig har KARS som den eneste tildelt et medlem 75 års tegn, hvor rosetten er fremstillet i granit med tallet 75 indgraveret.

Der er indstiftet hæderstegn for foreningen gennem 10, 25, 40, 50, 60, 65, 70 og 75 års medlemsskab. Farven angiver sammen med et årstal åremålet.

Avers: på en krans af faner lagt et mantua kors hvor øverste arm er monteret med et stiliseret kronet ”FAF” og i de tre øverste arme indskrevet bogstaverne FAF. På midten belagt med en rød emaljeret roset med tallet ”25”. Rosetten er kantet med kugler. Tegnet fremstilles af firmaet ”Jydsk Emblem Fabrik” i Malling. De første tegn blev fremstillet med  det stilliserede ”FAF” udstandset, mens senere fremstillede tegn er fremstllet med præget ”FAF”

Revers: glat.

Fortjensttegn

Gennem årene steg behovet for at hædre de kammerater, der havde gjort en særlig indsats for foreningen eller soldaterforeningssagen og 12. juni 1965 blev DF Fortjensttegn indstiftet på det årlige Repræsentantskabsmøde. Tegnet blev indstiftet i sølv og senere udvidet til også at omfatte et tegn i guld, der første gang blev tildelt ved repræsentantskabsmødet den 12. juni 1976.

Retningslinierne for tildeling af DF Fortjensttegn i guld:

a.   Medlemmer af DF forretningsudvalg i ti år.

b.   Personer i og udenfor DF, der har gjort sig særlig fortjent.

c.   Nordiske præsidenter/formænd for de til DF svarende organisationer.

Retningslinierne for tildeling af DF Fortjensttegn i sølv:

a.   Medlemmer af DF forretningsudvalg og præsidium i fem år.

b.   Bestyrelsesmedlemmer m.fl. i en lokalforening således:            

  1. Formand, næstformand, sekretær eller kasserer for en lokalforening/skyttelaug i 10 år.
  2. Bestyrelsesmedlem, fanebærer eller revisor i 15 år.

c.   Personer i og udenfor DF, der har gjort sig særlig fortjent.

d.   Nordiske kammerater for særlig indsats.

En person, der tidligere har fået tildelt fortjensttegnet i sølv, kan senere tildeles fortjensttegnet i guld.

Indstilling om tildeling af DF Fortjensttegn i Guld foretages af Landsbestyrelsen, gerne på opfordring af de tilknyttede medlemsforeninger.

Indstilling om tildeling af DF Fortjensttegn i Sølv kan rettes af medlemsforeningernes bestyrelse samt af Landsbestyrelsen.

Der anvendes et særligt skema der beskriver den indstilledes navn, adresse, hverv i foreningen samt tidligere tildelte hædersbevisninger. Disse skemaer opbevares ved landssekretæren, der fører kartotek over tildelte hædersbevisninger.

DF Fortjensttegn i Sølv

Avers: to opstigende grene, den venstre laurbærgren med ni bær, den højre med egeløv med fem agern, forneden bundet med en sløjfe, om en hestesko, belagt med et St. Georgskors i hvid emalje kantet med blå emalje, belagt med to krydslagte kronede kanonrør. I venstre arm indlagt et forsølvet ”D” og i højre arm indlagt et forsølvet ”F”. Tegnet er fremstillet i sølv.

Revers: på underste korsarm præget med ”CN” og lødighed 925S. I midten af de ældste tegn indgraveret tegnets nummer.

De senere fremstillede tegn er fremstillet i forsølvet metal af firmaet ”Jydsk Emblem Fabrik” i Malling og er ikke nummererede. 

Tegnet bæres i et 27 mm krydsbånd som for "Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1864 (1848-50)".

Fortjensttegn i Guld

Avers: to opstigende grene, den venstre laurbærgren med ni bær, den højre med egeløv med fem agern, forneden bundet med en sløjfe, om en hestesko, belagt med et St. Georgskors i rød emalje kantet med hvid emalje, belagt med to krydslagte kronede kanonrør. I venstre arm indlagt et forgyldt ”D” og i højre arm indlagt et forgyldt ”F”. De første tre tegn er fremstillet i 18 karat guld, af firmaet Mørch og Sønner Eftf, og de senere tegn er fremstillet i forgyldt sølv.

Revers: på underste korsarm præget med ”JEF” og lødighed 925S. I midten af de ældste tegn indgraveret tegnets nummer.

Tegnet bæres i et 27 mm krydsbånd som for "Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1864 (1848-50)".

Æresmedlemstegn

Medlemsforeningerne under DF kan udnævne  enkelt personer til Æresmedlemmer af de forskellige foreninger. En sådan udmærkelse gives oftest til personer, der har tjent foreningen i gennem mange år som bestyrelsesmedlem, eller som har ydet en særlig indsats for foreningen.

Avers: to opstigende grene, den venstre laurbærgren med ni bær, den højre med egeløv med fem agern, forneden bundet med en sløjfe, om en hestesko, belagt med et St. Georgskors i hvid emalje kantet med sort emalje, belagt med to krydslagte kronede kanonrør. I venstre arm indlagt et forgyldt ”D” og i højre arm indlagt et forgyldt ”F”. De første tre tegn er fremstillet i 18 karat guld, af firmaet Mørch og Sønner Eftf, og de senere tegn er fremstillet i forgyldt sølv.

Revers: på underste korsarm præget med ”JEF” og lødighed 925S. I midten af de ældste tegn indgraveret tegnets nummer.

Tegnet bæres i et 27 mm krydsbånd som for "Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1864 (1848-50)".

DF kan i ganske særlige tilfælde udnævne Æresmedlemmer. Tegnene er DF ejendom og skal returneres ved indehaverens død.

Æresplakette

Den 6. maj 1998 besluttede præsidiet at indføre en Æresplakette idet mange foreninger og institutioner gjorde sig fortjent til at blive hædret for deres indsats overfor DF. Æresplaketten er DF´s mærke på et karmoisinrødt skjold pålagt et træskjold, hvorpå monteres en sølvplade med inskription ved tildeling. Plaketterne er nummererede og overrækkes normalt af landsformanden for DF.

Lokalforeningerne kan dog indstille om tildeling af Æresplakette til deres medlemmer. Disse nummereres ikke, og bærer en messingplade med inskription.

Landssekretæren fører protokol over alle modtagere af hædersbevisninger, med udførlig beskrivelse af motivationen for tildelingen samt hvor og hvornår den enkelte hædersbevisning er blevet tildelt.

Del siden