Velkommen

Her kan din forening komme med små historier med billeder fra arrangementer og begivenheder samt annoncere om kommende aktiviteter.

Vejle Amt Feltartilleriforening

Generalforsamling.
Vejle Amts Feltartilleriforening har afholdt generalforsamling fredag d . 24 juni 2016 hos Svend Bloch Kristensen.
Formanden bød de 5 fremmødte velkommen og gik derefter over til dagsordenen med valg af dirigent.
Efter at dirigenten havde konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, gav han ordet til formanden, som gav en kort gennemgang, af årets gang, som har været ret stille.
Desuden en kort omtale af DF. Repræsentantskabsmøde i Oksbøl, som var et meget stille møde, den største debat var om bladets fremtid, som gav til resultat, at bladet udkommer 4 gange om året.
DFs. Økonomi er pæn.
Derefter fik kassereren ordet til en gennemgang af regnskabet, som viste et mindre underskud. Begge dele blev godkendt af forsamlingen.
Der var stillet forslag om, at nedlægge foreningen og efter lidt debat om hvordan og hvorledes, blev det besluttet at afvikle foreningen, med slut dato d. 30 september 2016, således at man kan få tid, til at afvikle i god ro orden.
Valg til bestyrelsen blev aflyst, den nuværende forsætter til slutningen.
Under eventuel takkede formanden Svend for husly og overrakte en erkendtlighed, derefter hyggeligt samvær, med en god snak om fortid og fremtid.
Der vil komme nærmere ud til medlemmerne, med spørgsmål om hvordan deres fremtid er, overflyttes til anden forening, eller slettes.
På bestyrelsens vegne.
Knud Bonde

Generalforsamling ved Sønderjyske Feltartilleriforening.

GENERALFORSAMLING I SØNDERJYSKE FELTARTILLERIFORENING 14 JAN 2016.

Formandens beretning for 2015:

Da det var første år, jeg havde som formand, har der været et par sager hvor vi nok kom lidt på bagkant, men jeg syntes selv vi er kommet igennem uden skandaler, det med stor hjælp fra Svend Østergaard, og Jørn Klausen som er en stor støtte i driften af foreningen. Vedr. kommunikation ud til medlemmerne, så er det svært i hverdagen uden mailadresser, så dette er Svend ved at rette op på, sådan at vi kan komme i kontakt med de aktive medlemmer. B.la. havde mailkontakt været rart, da vi sidste efterår fik en aftale med 1 DAA om at komme ud og se skarpskydning. Vi skal også fremover så vidt muligt bruge mailkontakt, idet vi snart går i luften med den digitale udgave af Artilleristen, det skal dog pointeres at, for de medlemmer vi pt. har, der ikke er på mail, arbejdes der på en løsning sådan at de stadig kan få tilsendt bladet med posten.

Feltartillerimiddagen:

I foråret fik vi så at vide at Varde kaserne ikke længere var vores hjemsted, idet Chef HEC skrev til mig at vi nu rettelig hørte til i Oksbøl. Jeg har afholdt et møde med ham, og fik at vide, at det var sidste gang vi afholdt vores arrangement på kasernen, vedr. Mindelunden kan vi dog stadig komme og lægge krans, men kun med et fanekommando og et mindre antal deltagere. Så mit forslag, er at vi fremover afholder vores arrangement i Oksbøllejren i samarbejde med 1 Danske Artilleriafdeling (1 DAA), som byder os meget velkomne.

Banko:

Dette var så første gang jeg var med til dette, ikke uinteressant humøret var højt og vi havde en hyggelig aften på artillerimuseet hvor vi også fremover vil afholde Banko.

Fanen har været ude 4 gange i 2015: 04 APR Blå baretter, 04 MAJ Mindelunden i Varde, 08 NOV Mindelunden i Esbjerg, og 16 OKT Kresten Nissen Terps begravelse.

Der er i året udsendt Lykønskningstelegrammer til følgende fødselarer og guldbrudepar.

5 Guldbrudepar

2 stk 70 års fødselsdage

9 stk 75 års fødselsdage

5 stk 80 års fødselsdage

2 stk 85 års fødselsdage

Alle ovennævnte er også nævnt i ARTILLERISTEN under mærkedage.

I året mistede vi 8 medlemmer til Ryes Brigade, 1 min stilhed:

Det har desværre ikke været muligt at få dem alle med i artilleristen, idet der nogen gange går lang tid inden vi opdager dette.

I året fik vi også tilgang af 4 nye medlemmer, og der arbejdes fremadrettet  på hvervning af Artillerister der nu gør tjeneste i Varde, samt ved 1 DAA i Oksbøl.

Antal medlemmer ved årets begyndelse medlemmer: 94

Antal medlemmer ved årets slutning: 90 heriblandt 4 nye medlemmer

Bjarne I.S. Odgaard, formand

Artilleriforeningen FYN fyldte 80 år

Den 10. oktober 2015 fejrede Artilleriforeningen (AF) FYN deres 80 års jubilæum ved en flot fest på Bogense Hotel. Undertegnede deltog i festen og motiverede i talen et stort tillykke til foreningen, der gennem tiden har og stadig står for et godt og spændende aktivitetsniveau, ofte i samarbejde med nogle af de øvrige foreninger. Jeg nævnte i talen foreningens historie og nogle af de markante formænd, der havde været med til at tegne denne, her i blandt Chr. Løwe Nielsen og Chr. Bay. Det blev sidstnævnte, der skulle samle de fynske foreninger i en og det klarede han på fornemmeste vis. For at alle kunne føle sig hjemme, blev foreningen omdøbt til Artilleriforeningen Fyn. Det kan dog nævnes, at der allerede i 1916 blev stiftet den første Feltartilleriforening på Fyn, nemlig Fyns Stift, så der er en lang og god tradition for samling af artillerister på Fyn.

Gaven til AF FYN var en model af Kaptajn Hertels indsats i skanserne ved Mysunde den 2. februar 1864, den første sejr i 1864 krigen. Denne dedikation til tjenesten kendetegner i dag FYN hvorfor de pålægges at bruge den som samlingsmærke ved kommende markeringer og festdage i foreningen.

Udover at få den ære at tildele en gammel kammerat hæderstegn, så blev Hans Ejler Nicolaisen (Nicolai) tildelt DF Fortjensttegn i guld for sin store indsats for foreningen og soldaterforeningsarbejdet gennem 32 år. Der knytter sig en særlig historie til fortjenstegnet idet det er det oprindelige tegn, der blev stjålet ved et indbrud hos Inger og Chr. Bay og siden dukkede op på en netauktion, hvorved tegnet kom tilbage til DF og nu til Fyn igen.

Yrsa Nicolaisen blev tildelt DF Fortjensttegn i sølv for sin store indsats for såvel lokalforeningen, som repræsentant for den egentlige Hær bag Hæren og sit altid gode humør og lækre natmad ved DF Repræsentantskabsmøder. En sand "Artillerine". Hjerteligt tillykke til FYN og de 2 modtagere af hæder. Tak for en dejlig oplevelse.

Preben Sloht, Landsformand

Del siden